اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت اول - سکوت تا ۶۰ سالگی - کلیپ اول

خمینی دجال :
  - زندگی من یک زندگی  درخشانی نبوده است که من حالا برای شما تعریف کنم
 - ترقی هم به این نیست که زنها خیال کردند 
 
اهریمن سوار برموج انقلاب - قسمت اول - سکوت تا ۶۰ سالگی - کلیپ دوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید