در جریان جنگ گرگها یک فقره دیگر از دزدیهای مهره‌های جنایتکار رژیم برملا شد. 
سایت حکومتی انتخاب با عنوان: «بنگاه ۱۰۰ میلیاردی یک نیروی نیابتی» نوشت:
رائفی‌پور که سال‌ها در یک گعدهٔ کوچک و طیفی از نوجوانان فعال بود، اکنون فاش شده که بیش از صد میلیارد در مؤسسه «مصاف» رائفی‌پور جابه‌جا شده؛ محبی از نزدیکان قالیباف تلویحاً مدعی‌ است که پولشویی اتفاق افتاده است.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید