سناتور تد کروز در کنفرانس مطبوعاتی جمهوریخواهان گفت:
دولت بایدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای رژیم ایران سرازیر کرده است، ۶ میلیارد دلار باج برای پنج آمریکایی. سیاستی که بسیاری از ما در آن زمان می‌گفتیم تنها منجر به‌گروگان گرفتن آمریکایی‌های بیشتری می‌شود. و آن صدها میلیارد دلار چه شد؟ خب، ۹۰ درصد بودجه حزب‌الله از ایران تأمین می‌شود.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید