کانونهای شورشی :
برازجان-انفجار در قضاییه جلادان، شهرستان دشتستان در پاسخ به اعدام زندانی سیاسی اهل سنت خسرو بشارت فرزند دلیر مردم مهاباد پس از ۱۵سال حبس در ۲۶ اردیبهشت
   
کانونهای شو رشی:
تهران-انفجار در ناحیه بسیج رجائی سپاه پاسداران در تهران بزرگ سیلی آتشین بر بناگوش  نظام در پاسخ به سیلی وحوش انتظامی به زنان میهن به بهانة حجاب در ۲۵ اردیبهشت 
  
کانونهای شورشی :
گنبدکاووس-انفجار در مقابل حوزه جهل و جنایت ” الزهرا“ برای سرکوب زنان در پاسخ به زدن و رفتار رذیلانه و دستگیری پتوپیچ زن هموطن توسط وحوش در تخت طاووس تهران در ۲۴ اردیبهشت
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید