تصویرنگاری از رهبری مقاومت در تهران در شب انتخابات در بلوار آزادی، خیابان جهاد و فرهنگسرا
مسعود رجوی: در این رژیم جایی برای انتخاب نیست زمان انقلاب است 
 مریم رجوی: تنها راه‌حل این رژیم سرنگونی است 

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید