بروات (کرمان) -انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی در پاسخ به شلیک پاسداران خامنه‌ای به دو سوختبر محروم و مجروح کردن آنها در روز ۱۲ اردیبهشت در نزدیکی گناباد
   
🙏لطفا به اشتراک بگذارید