نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک 
انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟
انقلاب‌ها از جایی شروع می‌شوند که انتظارهای نسل جدید با افکار کهنه پاسخ داده می‌شود.
انقلاب‌ها از زمانی شروع می‌شوند که افکار نسل مسلط، توان خوانش اندیشه و ارزش‌های نسل جدید را ندارند.
انقلاب‌ها در مرحله‌یی از دگرگونی‌های اجتماعی و فلسفی و جامعه‌شناختی رخ می‌دهند که افکار رسوب‌کرده در زمانه‌های گذشته با همان معیارها و ارزش‌های رسوب‌شده در آن زمانه‌ها، ناگهان با افکار و معیارهای سربرآورده از دگرگونی‌های فلسفی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند که هیچ مؤانستی با آنها ندارند.
حاصل این سه موقعیت و وضعیتی که انقلاب‌ها بر اثر آنها رخ می‌دهند، این است که یا نیروی مسلط، از چنان دینامیزم فکری و جهان‌بینی برخوردار است که خود را با انتظارها، اندیشه‌ها و ارزش‌های نو و دگرگونی‌های اجتماعی و فلسفی انطباق می‌دهد و یا با نگرشی استاتیک و فناتیک، مقابل این موج تحول‌خواه می‌ایستد و سد می‌بندد.
هنگامی که نگرش استاتیک و فناتیک توان انطباق با تغییر ارزش‌ها و دگرگونی‌های نسلی و انتظارهای نو را ندارد، در تحلیل و شناخت شرایط پیش آمده، عقیم و فلج می‌شود.
 
علت ۴۴سال در گارد و دگماتیسم
قیام‌هایی که از ۳۰خرداد ۶۰ تا دو دهه‌ٔ اخیر و هم‌اکنون در مقابل نظام تمامیت‌خواه ولایت فقیه جریان دارند، دارای زمینه‌های فلسفی و اجتماعی‌اند که مشخصات آنها را در سطور بالا برشمردیم. یک‌طرف نسل‌هایی‌اند که به‌طور طبیعی محصول دگرگونیِ فلسفی و اجتماعی و ارزش‌های برآمده از آن‌هایند و یک‌طرف حاکمیتی است که در نگرش دگماتیک فلسفی و ارزشیِ متعلق به قرون وسطا درجا می‌زند و توان انطباق با شرایط و انتظارهای نسل‌ها را ندارد.
این عقب‌ماندگی در جهان‌بینی، در جامعه‌شناختی و انسان‌شناسی، از یک‌طرف موجب پاسخ‌های کهنه به انتظارهای نو می‌شود و از یک‌طرف همواره به‌خاطر هراس و ترس از فروپاشی، درون‌گرا می‌شود، خود را می‌بندد و تمام عمر در گارد و سرکوب‌گری به‌سر می‌برد. مثل وضعیتی که خمینی بلافاصله پس از کسب کرسی صدارت، از اندیشه‌های پویا و مترقی و انقلابی هراسید، همه‌ٔ راههای آزادی و دموکراسی را بست و هیچ راهی جز توسل به جنایت برای پاسخ به آن انتظارها به ذهنش خطور نکرد.
 
مجازات اتودینامیک ۴۴سال انکار واقعیت
فکر می‌کنید چرا خامنه‌ای در تحلیل قیام مهر و آبان ۱۴۰۱ ــ و قیامهای قبلی ــ همواره منشأ آنها را به آمریکا و اسراییل و یأجوج و مأجوج ربط می‌دهد و به چه دلیل عناصر قیام‌آفرین کف خیابانهای ایران را آمریکایی و اسراییلی معرفی می‌کند؟ گذشته از ضریب بالای بلاهت دیکتاتورها در مراحل پایانی عمرشان، واقعیت مبنایی این است که مغز و مشاعر خامنه‌ای و اتاق فکر نظام به‌دلیل ۴۴سال انکار واقعیت‌، هویت و اصالت مبارزان رودرروی نظام، در شناخت و تحلیل قیام جاری در ایران، فلج شده است. جمهوری اسلامی، ۴۴سال هویت و اصالت واقعیت‌های رودرروی نظام را از تابلو مقابلش پاک کرده است. اکنون خامنه‌ای و اتاق فکر نظام در مجازاتی اتودینامیک دست‌وپا می‌زنند.
کافی‌ست دقت کنیم که از خمینی تا خامنه‌ای، همیشه واقعیت‌های مقابل و معارض با نظام آخوندی را هیچ شمرده و هویت ایرانی و اصالت انسانی آنها را انکار کرده‌اند. اینان با رویکردی دجال‌منش و دین‌پناه، همیشه نظام‌شان را مرتبط با اراده‌یی برتر دانسته و هرگز احتمال برتری و موفقیت نظریات و افکار برتر از باورهای دجال‌منش و دین‌پناه خود را نداده‌اند. همیشه خود را مهیای تسخیر دنیا معرفی کرده‌اند. همیشه سیاست النصر بالرعب را با هدف قدرت جاودانه‌ٔ تضمین عمر نظام‌شان به‌کار برده‌اند.
 
تجهیزات نسلی که شیشه‌ٔ «جهان پیشین» را شکسته است
حالا خامنه‌ای و اتاق فکر نظام، با نسل‌هایی معارض و برانداز نظام مواجه شده‌اند که هم هویت اصیل ایرانی دارند، هم قدرت اراده‌ٔ انسانی، هم دارای نظریات فلسفی در رد هر گونه دجال‌گری و دین‌پناهی هستند، هم توهم اتاق فکر مذهبی ـ تروریستیِ تسخیر دنیا را درهم کوبیده‌اند و هم سیاست النصر بالرعب را ــ که شیشه‌ٔ عمر نظام بوده ــ به پشیزی نگرفته و آن را شکسته‌اند.
چنین شده است که با وجود گذشت ۶۳روز از قیام ۱۴۰۱ ــ که حقانیت آن بخشی از ساختار نظام را هم متناقض و متلاطم نموده ــ ادبیات سیاسیِ جمهوری اسلامی هنوز بر همان پاشنه‌ٔ ابتذال، دروغ، بهتان، فرافکنی و گاوگندچاله‌دهانی می‌چرخد و حتی توان تغییر یک ترم و عبارت این ادبیات پوسیده و مندرس و منفور مردم ایران را ندارد.
چنین شده است که یک عضو مجلس تشخیص مصلحت نظام اعتراف می‌کند: «تحلیل برخی از بازجویی‌های حوادث اخیر نشان می‌دهد که جهان جدیدی که نسبتی با جهان پیشین ندارد برای جوانان شکل گرفته است»! (روزنامه اعتماد، ۲۵آبان ۱۴۰۱)
چنین شده است که عباس عبدی در همان روزنامه می‌نویسد: «مشکل کجاست و چرا درِ سیاست هم‌چنان بر همان پاشنه می‌گردد؟».
 
عاجز در شناخت قیامی که مدام تولدی دیگر می‌یابد
مشاهده می‌شود که شاکله‌ٔ نظام ملایان توان درک قیام و شناخت و تحلیل آن را ندارد. شناخت آنچه که در کف خیابانهای ایران دارد می‌گذرد، محتاج به یک پشتوانه‌ٔ فلسفی و جامعه‌شناختی در تحلیل و برآورد سیاسی با ضریب بالای منطبق بودن بر واقعیت است.
مشاعر نظام ولایت فقیه در شناخت مبانی اجتماعی و انتظارهای نسل‌ها، فلج شده است. دستگاه سرکوب نظام هر چه می‌خواهد سیاست النصر بالرعب را جریان بیاندازد، تمام ساختار نظام می‌لرزد و به‌درستی حس می‌کند که نظام، دیگر نظام حتی دو سال پیش هم نیست که بتواند از سرکوب حداکثری، جان سالم به‌در ببرد.
چنین شده است که نظام ولایت فقیه از درون گرفتار تلاطم ساختاری و فلج تحلیلی شده است.
چنین شده است که قیام جاری در آبان ۱۴۰۱ با عبور از هر مرحله‌یی، تولدی دیگر می‌یابد و چشم‌انداز افقی تازه به‌جانب سرنگونی محتوم نظام ولایی را می‌گشاید.    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…