سر تیتر موضوعات برنامه:
ادامه کارزارهای مقاومت در سطح جهانی و انزوای بیش از پیش رژیم آخوندی
حمایت پارلمان ایتالیا
اجلاس پارلمانی در مجلس عوام انگلستان با حضور دکتر آلخو ویدال کوادراس
تصویب طرح لیست‌گذاری سپاه پاسداران در پارلمان کانادا
عملیات اختناق‌شکن کانون‌های شورشی قهرمان در مقابل تشدید اعدامها و توسل رژیم به نمایش دادگاه مجاهدین
اظهارات رئیسی از ادعا درمانی تا اعتراف‌های ناگزیر
دومین دور نمایش انتخابات رژیم آخوندی

هفت روی هفت ـ هدف و پیام کارزارهای مقاومتها در سطح جهانی چه بود؟ ـ قسمت دوم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید