گزارش و گفتگو با دولت نوروزی
بیانیه اکثریت پارلمان ولز در مورد ایران
حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت جهانی
سرکوب بیرحمانه مردم ایران از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی مایه نگرانی عمیق است. در جریان قیام ۱۴۰۱ به‌گفته گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران «ویدئوهای تأیید شده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به‌طور عامدانه از فاصله نزدیک به معترضان غیرمسلح در ایران شلیک می‌کنند».

رژیم ایران بیشترین تعداد اعدامها را به‌نسبت جمعیت دارد و ۸۶۴نفر را در سال۲۰۲۳ بدار آویخته است. تنها در سال ۱۳۶۷ با حکم خمینی برای اعدام مجاهدین سرموضع، ۳۰ هزار زندانی سیاسی در عرض چندین هفته قتل‌عام شدند.
رژیم ایران با تشکیل یک دادگاه فرمایشی و غیابی برای رهبری مقاومت و بیش از ۱۰۰ تن از اعضای اپوزیسیون مجاهدین خلق با اتهام‌هایی مانند محاربه، قصد دارد برای اقدامات تروریستی علیه آنها به‌خصوص در اروپا زمینه‌سازی کند و هم‌چنین اروپا را برای محدود کردن مخالفان به‌ویژه در اشرف۳ در آلبانی تحت فشار قرار دهد. قضاییه رژیم اهرم سرکوب خامنه‌ای برای کشتار و تروریسم است.
اروپا جولانگاه تروریسم حکومتی رژیم ایران است. در فوریة ۲۰۲۱ دادگاه آنتورپ بلژیک یک دیپلمات در حال خدمت رژیم ایران را به‌خاطر اقدام به بمب‌گذاری در برنامه سالانه شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
دیکتاتوری دینی حاکم رفرم‌پذیر نیست. مردم ایران در قیام ۱۴۰۱ هر گونه دیکتاتوری از نوع سلطنتی یا مذهبی را رد کردند و خواستار تغییر رژیم برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک شدند.
مردم ایران از هر گونه حقوق سیاسی و مدنی محروم شده‌اند، در حالی‌که در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر با تأکید بر حقوق بنیادین همه انسان‌ها آمده است.
حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشود».
رژیم ایران نیروی محرک در پشت جنگ خاورمیانه و حملات به کشتیرانی و تجارت آزاد در دریای سرخ است. سر مار در ایران است. سپاه پاسداران با گروه‌های نیابتی‌اش عامل گسترش ترور و مانع صلح و امنیت در منطقه و جهان است.
نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم می‌کنیم و به حسابرسی از مسئولان قتل‌عام سال۱۳۶۷ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فراخوان می‌دهیم.
مردم ایران شایسته برخورداری از یک نظام دموکراتیک هستند. ما همه دولتها را فرا می‌خوانیم که از برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت، و برابری زن و مرد حمایت کنند.
اقدامات رژیم ایران علیه مخالفان ایرانی در اشرف۳ در آلبانی را قویاً محکوم می‌کنیم و بر حقوق آنها در چارچوب کنوانسیون ۱۹۵۱ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر تأکید می‌کنیم.
رژیم ایران همه راههای فعالیت سیاسی را برای تغییر بسته است، از این‌رو جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی مجاهدین برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد.
ما نقش مخرب رژیم ایران در خاورمیانه و سیاست جنگ‌طلبانه آن‌را قویاً محکوم می‌کنیم و به لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اجرای تحریم‌های نفتی این رژیم فراخوان می‌دهیم.
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید