🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
تیر 25, 1400

با پرواز مسعود عزیز #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی «سفر به خیر» ... به کجا چنین شتابان؟ گون…
اسفند 23, 1400

مسعود رجوی - سخنرانی در میتینگ تبریز - موسی محور و لنگر…

گزیده‌ای از سخنرانی مسعود رجوی در میتینگ انتخاباتی مجاهدین در تبریز: «و امروز در آستانه…
بهمن 08, 1399

گرامی‌ داشت شهدای قیام آبان

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=XMrQd14bBPc