اسفند 12, 1401

داستان فقط یک روز از هفت سال که هفتاد سال – اکرم…

in گزیده ها

by Super User

ظهر روز ۱۵خرداد ۱۳۴۲ سفره را پهن کرده و منتظر آقاجانم بودیم که بیاید. اما…
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت یازدهم شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی!…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت یازدهم شاه قاتل نهادهای دمکراتیک و جوانان انقلابی!https://www.youtube.com/watch?v=qyfFK8DFH6c
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور از دشمنی با انقلابیون تا دشمنی با سرمایه داری ملی قسمت دهمhttps://www.youtube.com/watch?v=PAc81QqQYjY
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت نهم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت نهم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی دنده و ترمزhttps://www.youtube.com/watch?v=8mqLGppVd08
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت هشتم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت هشتم از ژاندارمی منطقه تا توسعه طلبی بی دنده و ترمزhttps://www.youtube.com/watch?v=Pb6uZO0qMv4
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت هفتم علائق مشترک شاه و شیخ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت هفتم علائق مشترک شاه و شیخhttps://www.youtube.com/watch?v=vj82v3ApQI4
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت ششم علل اصلاحات ارضی محمد رضا شاه -…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت ششم علل اصلاحات ارضی محمد رضا شاهhttps://www.youtube.com/watch?v=rlVrag4poiA
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت پنجم اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت پنجم اصلاحات ارضی محمد رضا شاه زیر ذره بینhttps://www.youtube.com/watch?v=BVHy9E1a6yM
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت چهارم استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت چهارم استحاله و اصلاحات محمد رضا شاه از زبان خودشhttps://www.youtube.com/watch?v=a6pVQjKaGxc
بهمن 08, 1401

فرجام یک دیکتاتور قسمت سوم دگردیسی محمد رضا شاه درپیچ و خم…

in سریال ها

by Super User

فرجام یک دیکتاتور قسمت سوم دگردیسی محمد رضا شاه درپیچ و خم روزگارhttps://www.youtube.com/watch?v=BWvtPW6AIic

سروده‌ای عاشقان
ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام
در کنج ویران مانده‌ام، خم خانه را گم کرده ام
هم در پی بالاایان، هم من اسیر خاکیان
هم در پی هم خانه‌ام، هم خانه را گم کرده ام
آهم چو بر افلاک شد، اشکم روان بر خاک شد
آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کرده ام
در قالب این خاکیان، عمریست سرگردان شدم
چون جان اسیر حبس، شد جانانه را گم کرده ام
از حبس دنیا خسته‌ام، چون مرگی پربسته ام
جانم از این تن سیر شد، سامانه را کم کرده ام
در خواب دیدم بی‌دلی، صد عاقل در پی روان
می‌خواند با خود این غزل، دیوانه را گم کرده ام
گر طالب راهی بیا، ور در پی آهی برو
این گفت و با خود میسرود، پروانه را گم کرده ام
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
شهریور 21, 1401

مجاهد شهید سیمین طهماسبی

in سرخ واژه

by Super User

https://vimeo.com/350737804مجاهد شهید سیمین طهماسبی از زنان پیشتاز در مبارزه علیه دیکتاتوری زنان مقاوم ایران با…
فروردين 31, 1401

سریال قیچی ولایی و موی سر دانش آموزان

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=O0pKBC2ZTqs
اسفند 04, 1400

اسلام خیلی بده! شاه خوبه ...

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=Lsy_HIQ2W2I
مرداد 02, 1399

آلبانی یک مزدور دیگر اطلاعات آخوندها را که تحت عنوان خبرنگار، کمپ…

افراد دیگری که با این مزدور وزارت اطلاعات رژیم ایران همکاری داشته‌اند، تحت تعقیب قرار…
مرداد 29, 1399

بازمانده

in جنبش دادخواهی

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=zSlvh3bEMxc